Vaše aplikace s námi v cloudu.

Přesuntě vaše aplikace s námi do Google Cloudu. Vysoký výpočetní výkon, rychlá síť, maximální bezpečnost a především praxí ověřená migrace Netmail týmem.

Všechno šlape, když víte jak na to.

  1. LIFT & SHIFT

    Využíváme ověřenou metodiku přenosu aplikací od zmapování stavu > pilotní testy & validace > migrace dat > migrace aplikace. Linux nebo Windows, jednoduché nebo komplexní.

  2. CLOUDIFY

    Výběr těch nejlepších cloud technologií a jejich nasazení do architektury vaší aplikace. Docker, kontejnery, CDN, email služby, databáze, storage, automatická škálovatelnost server instancí nebo API gateway.

  3. CLOUD OPS

    Zajištění provozu a monitoringu vašich aplikací, reakce na chybové stavy, řízení přístupu IAM, centrální správa Organizace a automatizovaný deployment projektů.

Vybrané scénáře v cloudu

Content management
application

Real Time Stream
Processing IoT

Mobile Game
Backend

Content management application
Real Time Stream Processing IoT
Mobile Game Backend

Oborová řešení

Media > Hybrid Rendering Media > Live Streaming Media > Rendering Media > Transcoding Gaming > Backend Database Gaming > Gaming Analytics Gaming > Mobile Game Backend Gaming > Real-Time AAA Games Servers Digital Marketing > DMP Data Warehouse Digital Marketing > Publisher side analysis Digital Marketing > Real-Time Bidding Internet of Things > MQTT to PubSub Broker Internet of Things > Sensor stream ingest and processing Financial Services > Monte Carlo Simulations Financial Services > Time Series Analysis Dev Test > Continuous Delivery with Spinnaker Dev Test > Jenkins on k8s Dev Test > Scale Testing with Kubernetes+Locust Dev Test > UI Testing with Kubernetes Backup and Archive > DR Cold standby server Backup and Archive > DR Warm static site Backup and Archive > DR with Application Replication Backup and Archive > Hosting Filers Websites > API Hosting Websites > Content Hosting Websites > Dynamic Hosting Websites > Mobile Site Hosting Websites > Static Hosting Mobile > Mobile Game Backend LifeSciences > Genomics, Secondary Analysis LifeSciences > Patient Monitoring LifeSciences > Variant Analysis Retail > Beacons and Targeted Marketing Retail > Fraud Detection Retail > PCI Retail > Real-Time Inventory Retail > Recommendation Engines Retail > Shopping Cart Analysis Big Data > Complex Event Processing Big Data > DMP Data Warehouse Big Data > Log Processing Big Data > Time Series Analysis

Zeptejte se dříve, než ostatní

Netmail je Google Cloud Premier partner pro Českou republiku a Slovensko.